Lietuviškas skveras Jinane, Kinijoje

Lietuviškas skveras Jinane, Kinijoje

Kinų miestuose labai vertinama ir brangi žemė, tad skverui buvo skirtas ~ 20 x 20 metrų plotas. Tokiame plote reikėjo sutalpinti skverą, kuris kinams pristatytų Lietuvą, todėl projektui buvo pasirinkta simbolių kalba, kuri labai sudomino partnerius. Skveras suplanuotas taip, kad jo kontūrai atkartotų tradicinio lietuviško namo siluetą.

Vidinė namo erdvė sukurta pasitelkiant tradicinius baltiškus simbolius:

Namo pamatus simbolizuoja Maros ženklas, lietuviškų simbolių kalboje žymintis ne tik ribą tarp mano ir svetimo pasaulių, bet ir tų dviejų pasaulių jungtį. Šį ženklą norėjome suformuoti iš tradicinės lietuviškos gėlės – žaliosios rūtos, kuri mūsų tradicijoje yra būtinas augalas kiekvienuose namuose, pasitinkantis ir išlydintis svečius ir šeimynykščius, saugantis namus.

Įėjimą ir išėjimą skvere sutapatinome su namo sienomis, kurių kontūrą žymi platūs takai su suoleliais poilsiui. Toks išdėstymas taip pat būdingas tradiciniam lietuviškam namui, nes atitinka tradicinį baldų išdėstymą namo viduje, kai pasieniais būdavo statomi suolai.

Namo stogą simbolizuoja dieviškos palydos, Dievo apsaugos ženklas. Stogo kontūrą siūlėme formuoti iš trakinio arba ginalinio klevo ir ateityje juos karpyti, suteikiant rutulio formą. Stogo kraigui suformuoti siūlėme lietuviškos selekcijos dekoratyvines obelis: ‘Rylio’, ‘Vaja’ ir ‘Perlas’ – tai labai puošnūs medeliai, pasižymintys ryškiu sezoniniu aspektingumu. Greta jų sodinamos raudonosios lelijos ir katžolės, o stogo apačioje – vaistinis bijūnas (raudona spalva ženklina lietuviškos mitologinės būtybės – Aitvaro gyvenamas vietas).

Vidinė namo erdvė sukurta pasitelkiant svarbius lietuviškus ženklus: Žalčiuką, žymintį dvasinę jėgą, sveikatą ir meilę, iš kurios gimsta nauja gyvybė; Žirgelius, kurie palaiko namų, šeimos vaisingumą; ir Krustą, arba Dieviškąjį kryžių, kuris namuose įžiebia ir saugo dievišką žvaigždžių ugnį – tai pagrindiniai mūsų saugumą, pastovumą ir tradicijos perimamumą užtikrinantys dalykai. Skvere visi ženklai turėjo būti išpiešti žemės paviršiuje, panaudojant upės akmenukus arba smėlį, tačiau rangovai pasirinko neaukštas mūrytas sieneles iš akmenų.

Kadangi namo palėpė yra tradicinė Aitvaro gyvenamoji vieta, toje teritorijos dalyje nenumatyta erdvė vaikščiojimui, todėl ten neformuoti takai. Plaukiančios dangos takas, nutiesiamas namo lubų kontūru, centre įrengiant medinį tiltelį – skydą, kuriuo lankytojai pereina per Žirgelių susikirtimo vietą. Skvere vaikštoma ratu, einant pasauliui: įeinama kairėje pusėje esančiu taku, išeinama – dešiniuoju.

Skverui parinktų augalų asortimentas yra nedidelis, tačiau visi šie augalai yra tradiciniai lietuviškos sodybos augalai. Dalis jų yra augalai archeofitai.

Jinan opens its first Lithuanian style garden >>